Os concertos de Casa de Tolos

Neste mes de abril faremos unha nova edición de concertos no noso estudio. Serán maiormente de contido blues&jazz. Os artistas neste mes serán Felipe Villar Trío, Bakin Blues Band y Victor Aneiros. Estes concertos serán gravados en audio e vídeo e retransmitiranse integramente na nosa suscripción Tolemias en R e parcialmente no noso programa Tolemias na TVG. Estade atentos ás convocatorias en redes sociais se vos apetece asistir como público na rodaxe destos concertos.

 

 

Leave a Reply

Casa de Tolos S. L. Tlf: 986 389138 - [email protected]